Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

การลงทุนที่ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งบุญ (ช่วยเหลือคน)


การลงทุนที่ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งบุญ (ช่วยเหลือคน)

ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเพราะการระบาดของไวรัสโควิดครั้งนี้ ทำให้คนไทยขาดสภาพคล่องด้านการเงิน ทำให้ไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หากมีหนี้ก็จะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ และทำให้สินทรัพย์หลักประกันถูกยึดได้ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลก วันนี้ เราจะมาชี้ช่องทางการลงทุนที่สามารถช่วยเหลือทั้งตนเองและเพื่อนร่วมชาติ ให้รอดพ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้ไปได้ นั่นก็คือ การขายฝาก การขายฝาก นั้น เป็นการทำสัญญากู้เงินโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน เช่น บ้าน คอนโด ที่ดิน เป็นต้น โดยหลักทรัพย์จะโอนเปลี่ยนชื่อเป็นของผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อฝากในทันที แต่ผู้กู้หรือผู้ขายฝาก สามารถซื้อหลักทรัพย์คืนได้ในเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝาก

 

การทำขายฝาก Win-Win ทั้งต่อผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากอย่างไร

1. ผู้ขายฝากได้รับเงินมาต่อลมหายใจ ผู้ขายฝากสามารถเอาหลักทรัพย์ไปทำสัญญากู้เงิน สามารถรับเงินมาใช้หมุนเวียนในกิจการได้ทันที การทำขายฝากสามารถทำเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลาอนุมัตินานเหมือนกับสถาบันการเงิน ผู้ขายฝากจึงสามารถได้เงินสดไปใช้ได้ทันกับความต้องการ

 

2. ผู้ขายฝากมีเวลาในการขอไถ่ถอนคืนนาน 10 ปี หากหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายได้กำหนดเวลาซื้อคืนไว้ตั้งแต่ 1 ปีและสูงสุดไม่เกิน 10 ปี นั่นหมายถึงว่าผู้ขายฝากสามารถนำเงินที่ได้จากการขายฝากไปใช้ทำประโยชน์หรือดำเนินกิจการได้ 1- 10 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอ ที่จะทำให้กิจการฟื้นตัวและตั้งตัวได้ และหาเงินมาไถ่ถอนหลักทรัพย์คืนได้

 

3. ผู้ซื้อฝากได้ผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ย ผู้ซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนระหว่างสัญญาเป็นดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงมาก ในการลงทุนที่ความเสี่ยงแทบจะเป็นศูนย์

 

4. ผู้ซื้อฝากอาจจะได้ผลตอบแทนเป็นหลักทรัพย์ราคาถูก หากผู้ขายฝากผิดสัญญาขายฝาก ผู้ซื้อฝากไม่มีความเสี่ยงที่เงินจะสูญหาย เพราะผู้ซื้อฝากจะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ที่ผู้ขายฝากนำมาค้ำประกัน ทั้งนี้ด้วยที่การปล่อยวงเงินขายฝากมักจะปล่อยที่ 30-50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ดังนั้นจะทำให้ผู้ซื้อฝากได้หลักทรัพย์ราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดมากกว่า 50%

 

5. มีกฎหมายป้องกันการเอาเปรียบจากผู้ซื้อฝาก ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักจะเจอในการทำขายฝาก คือผู้ขายฝากมักถูกเอาเปรียบจากผู้ซื้อฝาก ทำให้หลักทรัพย์ต้องตกไปเป็นของผู้ซื้อฝาก ปัญหานี้จะหมดไปเพราะได้มีกฎหมายเข้ามาอุดช่องโหว่นี้แล้ว เรียกว่า พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย

นับว่าเป็นธุรกิจที่ให้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายโดยแท้จริง เพราะทางฝ่ายผู้ซื้อฝาก (นายทุน) ให้เงินกับผู้ขายฝาก ก็เป็นการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบาก เพราะหากไม่ได้เงินก้อนนี้ กิจการอาจจะเสียหายหรือต้องปิดกิจการไป ช่วยต่อลมหายใจให้กับทั้งกิจการและลูกจ้างของกิจการ รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้คนอยู่รอดได้เป็นสิบหรือร้อยชีวิต ส่วนผู้ขายฝากก็ให้ดอกเบี้ยหรือหลักทรัพย์เป็นการตอบแทน ซึ่งเป็นผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุนให้กู้ไป เป็นการต่อยอดเงินทุนที่มีอยู่…….นายคอนเฟิร์ม