Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

ข้อดีของการขายฝาก กับ OK Asset


ข้อดีของการขายฝาก กับ OK Asset

ข้อดีของการขายฝาก กับ OK Asset

ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นที่ 0.8% ต่อเดือน

อนุมัติรับเงินเร็ว ไม่ยุ่งยาก

ไม่เช็คเครดิตบูโร รักษาความลับของผู้ใช้บริการ

ประเมินทรัพย์สูงสุดถึง 70% จากราคาซื้อ-ขาย ได้มาตรฐาน

ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ผู้กู้

ปลอดภัย มีกฎหมายคุ้มครอง

มีสัญญาที่ชัดเจนและเป็นธรรม

สามารถอยู่ในทรัพย์สินที่นำมาขายฝากได้ตลอดอายุสัญญา

เรามีระบบการทำงาน ที่ส่งข้อมูลให้ผู้รับซื้อฝาก ในกลุ่มสมาชิกของเราทันที