Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

ข้อดีของการลงทุน กับ OK Asset


ข้อดีของการลงทุน กับ OK Asset

ข้อดีของการลงทุน กับ OK Asset

ข้อดีที่ 1

 

ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อดีที่ 2

 

ได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้า 1 ปี และรับปีถัด ๆ ไป ณ วันที่ต่ออายุสัญญา

ข้อดีที่ 3

 

ลดความเสี่ยงการลุงทุน เพราะมีโฉนดอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน

ข้อดีที่ 4

 

เปลี่ยนชื่อผู้ถือครองหลังโฉนด ที่กรมที่ดินพร้อมได้รับโฉนดไปถือครอง

ข้อดีที่ 5

 

ทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐ ที่กรมที่ดิน

ข้อดีที่ 6

 

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในทุกขั้นตอน

ข้อดีที่ 7

 

กำหนดระยะเวลาสัญญาลงทุนได้

ข้อดีที่ 8

 

ติดตาม บริการดำเนินการเมื่อครบกำหนดสัญญา