Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00002


รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00002

รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00002

 

ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว 4 หลัง

ที่ตั้งของทรัพย์สิน : หมู่บ้านกฤษดานคร เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่ดิน : ในพื้นที่ 1-0-61 ไร่

มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน : 16,580,000 บาท

ราคาขายฝาก : 7,000,000 บาท