Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00003


รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00003

รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00003

 

ประเภททรัพย์สิน : บ้านพร้อมที่ดิน

ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ซอยสุขุมวิท 101/1

เนื้อที่ดิน : ขนาด 196 ตารางวา

มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน : 11,500,000 บาท

ราคาขายฝาก : 5,600,000 บาท