Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00008


รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00008

รหัสทรัพย์ขายฝากที่ 00008

 

ประเภททรัพย์สิน : ปั๊มน้ำมัน PT - บ้าน - อาคารโกดัง ติดถนน

ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ถนนสายโกสุม-เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

เนื้อที่ดิน : 11 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

ราคาประเมิน : 51,660,000 บาท

ราคาขายฝาก : 17,000,000 บาท

 

การลงทุนผ่าน OK Asset “ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักลงทุน”

 

ราคาขายฝาก 17,000,000 บาท
ระยะเวลาของสัญญา 2 ปี
อัตราผลตอบแทน 15 %
รวมผลตอบแทนที่ได้รับล่วงหน้า 12 เดือน 2,550,000 บาท
ยอดคงจ่าย 14,450,000 บาท