Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
  • th

ลงทุนอย่างมือสมัครเล่น ให้รวยแบบมืออาชีพ


ลงทุนอย่างมือสมัครเล่น ให้รวยแบบมืออาชีพ

ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นปัจจุบัน ธุรกิจรับขายฝากเป็นธุรกิจที่เติบโตสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่คนมีปัญหาด้านเงินสด จึงทำให้นักลงทุนมือใหม่หลายคนให้ความสนใจกับธุรกิจนี้ แล้วหากมือสมัครเล่น อยากเข้ามาทำธุรกิจรับขายฝากนั้นต้องเริ่มอย่างไรหรือลงทุนแบบไหน วันนี้มีเคล็ดลับและวิธีการที่จะช่วยให้มือสมัครเล่นประสบความสำเร็จในธุรกิจรับขายฝากมาฝากกัน

 

1. หาความรู้ ความรู้คือสิ่งจำเป็นที่สุดในการลงทุน ความรู้ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ผลจากการลงทุนนั้นมีทั้งด้านบวกและลบ การมองเฉพาะด้านบวก ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยความประมาท แต่หากมองเฉพาะด้านลบจะทำให้ไม่กล้าลงทุนทำอะไรเลย การมีความรู้คือการมองเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบ การเห็นทั้งสองด้านนี้ถึงจะทำให้มือสมัครเล่นสามารถปิดความเสี่ยงในการเริ่มลงทุนอะไรใหม่ ๆ ได้

 

2. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะธุรกิจรับขายฝากเป็นการทำเงินกู้นอกระบบที่มีกฎหมายรองรับ ดังนั้นหากจะทำให้ถูกต้องนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายฝากให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 491-502 รวมถึง พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย เพราะธุรกิจรับขายฝากเป็นการทำเงินกู้นอกระบบที่มีกฎหมายรองรับ ดังนั้นหากจะทำให้ถูกต้องนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายฝากให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 491-502 รวมถึง พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย

 

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ นอกจากความรู้เบื้องต้นและกฎหมายที่ควรทราบแล้ว การศึกษาจากประสบการณ์ของคนที่เคยทำธุรกิจรับขายฝาก ก็จะทำให้ได้ความรู้ตรงในการลงทุน เป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

 

4. สมัครลงทุนกับ โอเค แอสเซท ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มที่รวบรวม สรรหา ทรัพย์ขายฝากจากทั่วประเทศ มานำเสนอต่อนักลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ ช่วยคัดกรองหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ประเมินราคาหลักทรัพย์อย่างเที่ยงธรรมโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก กลต. ทั้งจัดทำเอกสารสัญญาขายฝากให้ถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำ เป็นเหมือนผู้ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่ ไม่ต้องลองผิดลองถูก ใช้เวลาสั้นที่สุด ที่จะทำให้นักลงทุนสมัครเล่น สามารถประสบความสำเร็จเป็นมืออาชีพ ในธุรกิจรับขายฝากได้ เพียงนักลงทุน สมัครเข้าสู่ระบบ ก็เลือกลงทุนในทรัพย์ที่สนใจ เพื่อรับผลตอบแทน 10-14 % ทันที

 

หัวใจในการประสบความสำเร็จ คือ โอกาส ความรู้ และการลงมือทำ ธุรกิจขายฝากเติบโตสูงในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถือเป็นโอกาสดีของนักลงทุนมือใหม่ รีบลงทุนในความรู้ และหาผู้ช่วยที่ดี แล้วคุณจะร่ำรวยในธุรกิจรับขายฝาก…….นายคอนเฟิร์ม