Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
 • th
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก

ลงทุนขายฝาก

OK ASSET
แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ที่เป็นตัวกลางสำหรับการลงทุน “รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์” (การปล่อยกู้) โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยโดยมีอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มค่า เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
Ok Asset Investor
ผู้ติดต่อ:
Ok Asset
ประเทศ:
ไทย
มือถือ:
064-565-6626
อีเมล์:
info.okasset@gmail.com
ไลน์ไอดี: